Making is Modern Learning that’s why Action Works

Maker faires, where adults and children are gathering in ever-growing numbers, celebrate the inventor in all of us, but they also seem to be brewing an anti-school streak among some parents and children. “School is boring” has given way to “School is destroying my child. Look at what they are capable of doing! School is oblivious to my child’s interests, talents, and expertise.” I am not willing to give up on school, simply because that is where the kids are. We can and should make classrooms more like Maker Faires.

Often parents are torn between their respect for the institution of school and their intuition that something is not working for their child. Be clear while making your case that although your plans may not look exactly like traditional school, you are not abandoning high standards or a quest for learning. The argument for making, tinkering, and engineering should not be as an “alternative” way to learn, but what modern learning really looks like.

Gary Stager

BE CLEAR TO EMPLOYEES ABOUT CREATIVITY

Laatst las ik een blog van Jeff Gasperz die mij zeer aansprak.

Hier vindt u de tekst

The challenge for creative leadership lies in identifying, recognizing and valuing creative behavior. The organization itself can not be more creative than the degree to which managers and employees use their creativity. The opportunity is to ignite the creativity of all to achieve the set goals.
Then it is crucial to shape the conditions under which creativity can emerge and focused on the goals of the department, team, business unit or organization.

That asks for vision and a sophisticated policy to encourage creativity, to harvest it and turn it into meaningful and effective innovations.

But it all starts with explaining to employees what creativity is and what is considered to be a creative contribution. Some people associate creativity only with the arts and artists.

So be as clear as possible what the desired creative behavior in the work setting is. If creativity means that employees have to come up with new ideas about improvement and innovation, communicate this and illustrate it with examples. If creativity means that we have to listen differently to customers, discovering their hidden needs, use our imagination to visualize future needs, then be explicit that you expect this behavior.

Be aware that a lot of employees have a self-image of not being creative. As a manager you have to change this thinking and show employees that we all possess creative abilities and that their work offers an abundance of opportunities to express and strengthen it.

With this kind of leadership you will awaken the creative giant within your employees!

© Jeff Gaspersz, January, 2013

ABOUT MOBILE LEARNING

Is mobile learning eating the world?

<iframe src=”http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/21354744″ width=”427″ height=”356″ frameborder=”0″ marginwidth=”0″ marginheight=”0″ scrolling=”no” style=”border:1px solid #CCC;border-width:1px 1px 0;margin-bottom:5px” allowfullscreen> </iframe> <div style=”margin-bottom:5px”> <strong> <a href=”https://www.slideshare.net/bge20/2013-05-bea” title=”2013 05 BEA – ’Mobile is eating the World’” target=”_blank”>2013 05 BEA – ’Mobile is eating the World’</a> </strong> from <strong><a href=”http://www.slideshare.net/bge20″ target=”_blank”>Benedict Evans</a></strong> </div>

AGILE LEARNING

Interesting presentation.

<iframe src=”http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/25208952″ width=”427″ height=”356″ frameborder=”0″ marginwidth=”0″ marginheight=”0″ scrolling=”no” style=”border:1px solid #CCC;border-width:1px 1px 0;margin-bottom:5px” allowfullscreen> </iframe> <div style=”margin-bottom:5px”> <strong> <a href=”https://www.slideshare.net/DonMcGreal/agile-learning-agile2013″ title=”Agile Learning – Agile2013″ target=”_blank”>Agile Learning – Agile2013</a> </strong> from <strong><a href=”http://www.slideshare.net/DonMcGreal” target=”_blank”>Don McGreal</a></strong> </div>

Action Learning

Vandaag staat in Carriere van NRC Next een mooi stuk over De Nationale DenkTank.
De Nationale DenkTank is een stichting die jaarlijks talentvolle jongeren, die aan het begin van hun carriere staan, bij elkaar brengt.
In dit stuk stond perfect beschreven wat Action Learning is en hoe dat in de Nationale DenkTank wordt toegepast.

“Veel komt samen bij de DenkTank: het bedrijfsleven, de consultancy-aanpak(snel tot resultaat komen), hoe de overheid functioneert en het betere lobbywerk. Je komt in aanraking met sectoren waar je tijdens je studie normaal niet mee te maken hebt. Denktankers hebben allemaal een verschillende studieachtergrond. Er zit van alles bij: van een econoom tot een chemicus, van een sterrenkundige tot een historicus. Het idee hierbij is dat de verschillende deelnemers vanuit een ander perspectief naar het onderwerp kijken, en zo tot originele oplossingen komen”.

Dit is dus Action Learning in optima forma.

Blended Learning in het Hoger Onderwijs

In het boek Blended Learning in Higher Education gaan de schrijvers Randy Garrison en Norman Vaughan in op het door hen ontwikkelde Community of Inquiry model (CofI).

Zij beschrijven het concept maar ook richtlijnen en strategieën over de ontwikkeling van Blended Learning.

Hierbij wordt Blended Learning gezien als:

  • een doordacht en samenhangend geïntegreerde vorm van van online onderwijs en face-to-face onderwijs (bijeenkomsten);
  • wat een fundamenteel herontwerp van het onderwijs/curriculum betekent  met als doel de optimale activatie  studenten;
  • een vervanger van traditionele contacturen

Belangrijke elementen zijn:

  • de mogelijkheid voor reflectie en dialoog
  • de kracht van de verbondenheid binnen de online gemeenschap
  • het vakmanschap van de opleider om bovenstaande punten te faciliteren

Zie ook  http://communitiesofinquiry.com

 

Kennisclips

Bij de HAN is het afgelopen schooljaar een project uitgevoerd met als hoofdthema weblectures. Belangrijk doel van het project is hoe we het effectief gebruik van video in het onderwijs laagdrempelig kunnen maken voor docenten en studenten. Verschillende opleidingen hebben in het project geëxperimenteerd met het opnemen van colleges en kennisclips. Op basis van de resultaten van de pilots, gesprekken met collega instellingen in het land en literatuur over de inzet van video hebben wij twee belangrijke conclusies getrokken:

- Ontwikkel korte kennisclips i p v opnames van hoorcolleges

- Maak deze kennisclips onderdeel van een actief, betekenisrijk leerarrangement.